Båtplatser i Stubboda

Rapport från årets genomgång av läget i Stubboda!