Båtplatser i Stubboda

 

Rapport från årets genomgång av läget i Stubboda!