Arbetsdagar Norrmansö Tomtägarförening 2018

Norrmansö Tomtägarförening har ett visst antal arbetsdagar som skall utföras. Vi har delat upp arbetet i olika grupper enligt nedan.

Om man måste byta sker detta med egen ersättare samt rapport till styrelsen.

Utebliven medlem debiteras med 1.500 sek, något som vi dock hoppas inte skall behövas.

 

St. Kattskär Äng - Slåtter Äng - Räfsning Äng - Elda Skog Badviken Underhåll
1:5 1:33 1:7 1:40 1:6 1:22 1:70
  1:50 1:8 1:41 1:9 1:26 1:20
  1:51 1:15 1:60 1:10 1:35 1:45
  1:52 1:28 1:61 1:11 1:43 1:59
  1:53 1:30 1:62 1:12   1:19
  1:54 1:34 1:66 1:13   1:32
    1:38 1:68 1:14    
    1:39   1:16    
    1:42   1:17    
    1:44   1:18    
    1:57   1:21    
    1:58   1:23    
    1:63   1:24    
    1:69   1:25    
    1:73   1:27    
        1:29    
        1:31    
        1:36    
        1:37    
        1:46    
        1:47    
        1:48    
        1:49    
        1:55    
        1:56    
        1:64    
        1:65    
        1:67    
        1:71    
        1:72    
        1:74    


Räfsning 11 augusti

Samling kl 10.00 vid Södra bryggan för ett upprop. Medtag räfsa, presenning (för att släpa ihop gräset i högar).

Föreningen bjuder på grillad korv, öl/läsk/vatten och kaffe efter avslutat ”jobb”.
 

Skogsröjning lördagen 29 september
Samling kl 10.00 vid telefonkiosken.
 
Föreningen bjuder på mat och dryck (grillning) under dagen