Arbetsgrupper Norrmansö Tomtägarförening 

 

Norrmansö Tomtägarförening har ett visst antal arbetsdagar som skall utföras. Vi har delat upp arbetet i olika grupper enligt nedan. Notera att viss omfördelning mellan grupperna är gjorda. Informationen uppdaterad september 2020.

Om man måste byta sker detta med egen ersättare samt rapport till styrelsen.

Utebliven medlem debiteras med 1.500 SEK, något som vi dock hoppas inte skall behövas.

 

Ansvariga för arbetsgrupperna:

Skog - Rune Myske & Tomas Sjöstedt

Äng räfsning - Bertil Flodström

Underhåll - Anders Danielsson

 

  Äng - Slåtter Äng - Räfsning Äng - Elda Skog Badviken Underhåll
  1:33 1:7 1:19 1:5 1:22 1:20
  1:50 1:8 1:30 1:6 1:26 1:45
  1:51 1:15 1:60 1:9 1:35 1:59
    1:28 1:61 1:10 1:43 1:70
    1:32   1:11    
    1:34   1:12    
    1:38   1:13    
    1:39   1:14    
    1:42   1:16    
    1:52   1:17    
    1:53   1:18    
    1:54   1:21    
    1:57   1:23    
    1:58   1:24    
    1:62   1:25    
   

1:63 

  1:27    
    1:69    1:29    
    1:73    1:31    
        1:36    
        1:37    
        1:40    
        1:41    
        1:44    
        1:46    
        1:47    
        1:48    
        1:49    
        1:55    
        1:56    
        1:64    
        1:65    
        1:66     
        1:67    
        1:68     
        1:71    
        1:72    
        1:74    

 

Information kring arbetsdagar 2021 annonseras löpande.

 


Räfsning preliminärt datum 14 augusti 2021 = genomfört

Samling kl 10.00 vid Södra bryggan för ett upprop. Medtag räfsa, presenning (för att släpa ihop gräset i högar).

Föreningen bjuder på grillad korv, öl/läsk/vatten och kaffe efter avslutat ”jobb”.
 

Skogsröjning 2 oktober 2021
Samling kl 10.00 vid telefonkiosken/biblioteket.
 
Föreningen bjuder på mat och dryck (grillning) under dagen