Arbetsdagar Norrmansö Tomtägarförening 2017

Norrmansö Tomtägarförening har ett visst antal arbetsdagar som skall utföras. Vi har delat upp arbetet i olika grupper enligt nedan.

Om man måste byta sker detta med egen ersättare samt rapport till undertecknad.

Utebliven medlem debiteras med 1.500 sek som vi dock inte hoppas skall behövas.Räfsning 5 augusti

Samling kl 10.00 vid Södra bryggan för ett upprop. Medtag räfsa, presenning (för att släpa ihop gräset i högar).

Föreningen bjuder på grillad korv, öl/läsk/vatten och kaffe efter avslutat ”jobb”.

Följande tomter förväntas göra en insats:

1:7, 1:8, 1:15, 1:28, 1:30, 1:34, 1:38, 1:39, 1:42, 1:44, 1:45, 1:52, 1:53, 1:54, 1:57, 1:58, 1:63, 1:69, 1:73.

Traktorklippning och förräfsning

1:50 1:51 1:33

1:32, 1:52, 1:53, 1:54 (förräfsning)           

 

Eldning av gräshögar efter slåtter och eldning av rishögar efter skogsröjning :

1:19, 1:40, 1:41, 1:60, 1:61, 1:62, 1:66, 1:68 

 

Röjning av Norra Badviken:

 1:22, 1:26, 1:35, 1:43

 

Röjning Stora Kattskär

 1:5

 

Skogsröjning lördagen 30 september
 
Samling kl 10.00 vid telefonkiosken.
 
Föreningen bjuder på mat och dryck (grillning) under dagen
 
Ni som bor på följande tomter är mycket välkomna:
1:6, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:16, 1:17, 1:18, 1:20, 1:21, 1:23, 1:24, 1:25, 1:27, 1:29, 1:31, 1:36, 1:37, 1:46, 1:47, 1:48, 1:49, 1:55, 1:56, 1:59, 1.64, 1:65, 1:67, 1:70, 1:71, 1:72, 1:74