Bilder från svunna tider på Norrmansö

Bilderna är samlade, bevarade och kommenterade av Bengt Hermansson. Klicka på en bild och starta bildspelet. Bengts bildtexter visas i rutans nedre vänstra hörn.

Jätteenen som stod i backen ovanför storabryggan. Bilden tagen ca. 1945 och visar även Bengt Hermansson och hans hund.

Johan Söderman, oljemålning av okänd konstnär.

Wilhelmina och Fridolf Söderman

Elsa och Frid Söderman 1932 framför dagens 1:7.

Mina, Fridolf och Frid Söderman framför dagens 1:8 trol. 1910-talets början.

Gäster på Greta Lindströms och Arvid Fröbergs bröllop 1924. Sigge Söderman med dragspelet.

Vid köksbordet på dagens 1:7, fr.v. Bror Wennberg, Frid, Elsa, Sigge Söderman, 1939

Vedjakt 1941 vid Letholmen fotograferad från dagens 1:73.

Fridolf och Sigge Söderman seglande segelsumpen ”Aurora” 1930 eller 1933 som skrivits på kortets baksida.

Sigge Söderman tillsammans med violinist. Kan det vara Knut Andersson?

Höbärgning 1951, Frid Söderman på lasset, stående fr.v. Lilly och Georg Karlsson, Erik Lidrén, Rut och Bror Hermansson, sittande fr.v. Bengt Hermansson, Leif Karlsson och Rolf Sinnemark.

Frid Söderman med gädda tagen på sax.

Notdragning ”norrpå”.

Notdragning 1947 i ”hemviken”. Bryggan i bakgrunden är föregångaren till den nedanför dagens 1:69. Frid Söderman, John och Selma Andersson får hjälp av sommargäster och kolonibarn.

Kolonibarn, troligen från Marabou inför hemresa.

Kolonibarn från Betelkolonin 1940-talets mitt.

Marabous koloni 1935. Fridolf och Mina Söderman till vänster.

Kafferep troligen 1920-talets slut, möjligen pensionatstiden. Frid Söderman med dragspel, Mina och Fridolf Söderman t.h. och Elsa Carlsson (Söderman) t.v. längst fram.

Sigge och Frid Söderman med hästen Fia.

Barn från Betelkolonin på bryggan vid Frid Södermans båt besöksdagen den 20.7 1947. Pojken i förgrunden vid bränsleflaskan är Hans Karlsson senare kyrkoherde i Länna församling 1982-95 under namnet Otto Carneheim.

Julafton 1939. Fridolf, Frid, Elsa, Mina och Sigge Söderman samt Bror Wennberg som möjligen tagit bilden med sladdutlösare.

Johan Söderman t.v. med okänt sällskap.

Skämtbild från fest c. 1930. I soffan Frid och Elsa Söderman, Sven-Gunnar Carlsson (Sinnemark), Harry Åberg med fästmö samt på golvet Astrid och Erik Lidrén med dragspelande Sigge Söderman mellan sig.

Frid Söderman med hästen Prima.

Fridolf Söderman vid pumpen på Lugnet 1939.

Fridolf Söderman vindar hem noten 1940.

Elsa Söderman och Sven-Gunnar Sinnemark med okänd dam. Byggnaden vid stranden i bakgrunden bör vara Johan Södermans ladugård belägen nedanför dagens 1:69.

Fridolf Söderman räfsar hö 1933.

Fridolf Söderman i eka utanför klappbrygga belägen nära dagens brygga vid 1:7.

Lugnets brygga vid Sjöstugan dagens 1:72. Segelsumpen ”Aurora” till ankars i viken.

Mina Söderman vid Lugnet.

Bräda funnen vid omläggning av golvet på Lugnet.

Bräda funnen vid omläggning av golvet på Lugnet.

Stora Kattskär, rester av bryggfäste.

Stora Kattskär, rester av husgrund med trappsten.

Stora Kattskär, rester av bryggfäste på norrsidan.

Stenröse (grav?) på berget mot Äspholmen. Den överst liggande stenen var ursprungligen upprest.

Mynt från Adolf Fredriks tid funnet vid grävning intill dagens 1:7.

1 öre silvermynt från Adolf Fredriks tid funnet vid grävning intill dagens 1:7. Tyvärr är årtalet korroderat, 17.

Spiselhällen med ”EES” Eric Ersson och ”MAD” Magdalena Andersdotter i dagens 1:7.

Spiselhällen med årtalet ”1831” i dagens 1:7.