Inspel, tankar och idéer om hemsidan mailas med fördel till webmaster@norrmanso.se

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Väderprognos:

Väder Spillersboda

 

Webkamera Norrtäljeviken [klicka på bilden]

Notiser

Uppdatering om Stormen Alfrida som drabbade Norrmansö hårt!

 

Vindfällda träd

 

Nu när alla har strömmen tillbaka och Vattenfall återställt ledningsdragningarna kommer nästa fas i återställningsarbetet. Den mängd träd som fallit kräver både en kapacitets- och kunskapsmässigt omfattande och professionell insats.

 

Styrelsen tillsammans med skogsgruppen undersöker vilka möjligheter vi har för att ta extern hjälp. Det behövs manuellt arbete med rotvältor, samt skördare för att köra ut och frakta bort allt timmer. Vi har bl.a. kontaktat Mellanskog som i första hand detaljplanerar för att hjälpa sina medlemmar och i andra hand ser på förutsättningarna för att hjälpa oss.

 

Tiden talar emot oss, idealt så bör allt vara klart till i början av juni för att inte ohyra ska angripa och stora värden gå förlorade.

 

Om du behöver eller vill påbörja arbetet på och runt din egen tomt så tänk gärna på att vi kommer att köra ut stora mängder och att det finns många faktorer som påverkar pris och hantering. Ta gärna en dialog med styrelsen eller skogsgruppen, och var rädd om dig!

 

 

Som alla noterat har stormen dragit fram, på vissa delar av ön med förödande effekt, vi bedömer nu antalet fallna träd till mellan 500-1.000 st.
Enligt uppgift från de som har väderstation blåste det ca: 38 m/s när strömmen försvann ca: 02:00 den 2 Januari.

Den 9 Januari kom strömmen tillbaka då Vattenfall kom till ön och slog igång elen, med förutsättningen att de som har en intakt kabel till sin tomt får ström.
Merparten av fastigheterna blev då strömsatta med undantag av 1:72 och 1:73, en kontroll utfördes i Lördags 12 Januari av styrelsemedlem där det konstaterades att samtliga nedfallna ledningar var spänningssatta, dock var starkströmskabeln som matar de 2 strömlösa fastigheterna avsliten, liggandes på mark och spänningssatt, vilket var en stor risk och därmed anmäldes till Vattenfall.

Detta medförde att en pråm med hjullastare, traktorgrävare samt elaggregat anlände ön i Söndags (13 Januari) vid 12 tiden och arbetet med att åtgärda den avslitna kabeln startade omgående, det i sin tur medförde att strömmen slogs av i transformatorstationen och därmed blev 42 tomter utan ström kl. 16:40.


I går (14 Januari) kopplades strömmen på igen vid 17 tiden och enligt uppgift ska nu samtliga på ön vara spänningssatta, dock kommer strömmen slås av periodvis under de åtgärdsarbeten som sker framåt av Vattenfall.

De som har värmekablar i sina vattenledningar samt de som har eluppvärmda pumpstationer bör vara vaksamma för frysskador eftersom det varit minusgrader under perioden utan ström, vi vill inte ha nya vattenläckage på ön.

Med tanke på det kalla vädret som nu kommit blir det allt svårare att ta sig till ön med båt, i Lördags låg isen i stort sett ut längs hela vår brygga i Stubboda.

 

Länk till drönarfilm som visar förödelsen: https://youtu.be/EH4uPBoFA3U

 

 

 

 

Omärkt sten utanför Stubbodabryggorna!

Vi har fått rapporter om en sten som vid lågvatten ställt till det för sjöfarare utanför Stubboda. Se bif. bild för ungefärligt läge.

 

 

Arbetsplikten genomgången!

Under sommaren har det kommit många frågor om vilken arbetsplikt man som boende egentligen är uppskriven på. Hemsidans olika sidor har dessvärre haft olika budskap och det har inte varit helt tydligt vad som gäller. Efter dagen styrelsemöte har medlemsföreteckningen gåtts igenom och hemsidan är nu uppdaterad. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

 

De arbetsuppgifter som finns är:

  • Stora Kattskär
  • Ängen - slåtter, räfsning, eldning
  • Skogen - röjning, badviken
  • Underhåll

 

 —————-————————-

Observera att parkeringen vid Stubboda inte får användas för båt eller trailerförvaring under sommaren. Båtar ska sjösättas och trailers forslas bort snarast.

 

Ur ordningsreglerna:

 

Vinterförvaring av båtar på parkeringen 

 

  • Upptagna båtar skall förvaras på parkeringen, utrymmet nere vid bryggorna/lastbryggan skall hållas fri. Båtar ska vara sjösatta och/eller borta från parkeringen senast 15 maj.