Bilder från tomtägarföreningens 50 årsjubileum den 6/8 2011

Fotograf: Torbjörn Sjögren