Styrelse, funktionärer och revisorer för

både NöT och NoVa 2020

____________________________________________

Mailadress till Styrelsen:  styrelsen@norrmanso.se 

__________________________________________________________________________________________________

Styrelsen består av: 

Ordförande                 Anders Hammarbäck

Ledamot                     Anders Berglund

Ledamot                     Håkan Sandberg

Ledamot                     Linda Videhall

Suppleanter                Christer Baad

                                 Mikael Aderskog

----------------------------------------------------------

Skogsgruppen             Rune Myske

                                 Tomas Sjöstedt

Ängsgruppen               Bertil Flodström

Underhållsgruppen       Anders Danielsson                                                           

----------------------------------------------------------

Revisorer                    Caroline Sohl                                                      

                                 Anders Trygve

Revisorssuppleant        Sara Åbom

----------------------------------------------------------

Valberedning               Oscar Sohl

                                 Dennis Åbom