Styrelse, funktionärer och revisorer för

både NöT och NoVa

____________________________________________

Mailadress till Styrelsen:  styrelsen@norrmanso.se 

__________________________________________________________________________________________________

Styrelsen består av: 

Ordförande                  Rikard Lindberg

Ledamot                     Joakim Säll

Ledamot                     Håkan Sandberg

Ledamot                     Lena Sjöstedt

Suppleanter                Christer Baad

                                 Sara Åbom

----------------------------------------------------------

Skogsgruppen             Rune Myske

                                 Tomas Sjöstedt

Ängsgruppen              Christer Wohlin

                                 Bertil Flodström

                                 Karl Kedland

----------------------------------------------------------

Revisorer                    Anders Hammarbäck                                                       

                                 Tommy Trana

Revisorssuppleant        Eva Hernblad

----------------------------------------------------------

Valberedning               Bertil Flodström 

                                 Oscar Sohl