Styrelse, funktionärer och revisorer för

både NöT och NoVa 2020

____________________________________________

Mailadress till Styrelsen:  styrelsen@norrmanso.se 

__________________________________________________________________________________________________

Styrelsen består av: 

Ordförande                 Tommy Trana

Ledamot                     Liselotte Isacsson

Ledamot                     Håkan Sandberg

Ledamot                     Lena Sjöstedt

Suppleanter                Christer Baad

                                 Sara Åbom

----------------------------------------------------------

Skogsgruppen             Rune Myske

                                 Tomas Sjöstedt

Ängsgruppen               Bertil Flodström

Underhållsgruppen       Anders Danielsson                                                           

----------------------------------------------------------

Revisorer                    Anders Hammarbäck                                                       

                                 Caroline Sohl

Revisorssuppleant        Eva Hernblad

----------------------------------------------------------

Valberedning               Oscar Sohl

                                 Gustaf Åkerhielm