På förekommen anledning vill styrelsen påminna om följande ordningsregler som gäller vid bryggan i Stubboda:

 

  • Kättingar för fastlåsning av båtar i y-bommar skall vara försedda med fodral/skydd för att undvika onödig nötning med risk för rostangrepp på y-bommarna.
  • Y-bommarna får inte förses med egna avbäraranordningar typ fenderlister eller dyl.
  • Inga egna angöringsanordningar får monteras på bryggorna.

Rekommendation från Svenska Flytblock ang båtarnas bredd förhållande till våra Y-bommarna.

  • Båtarnas bredd bör inte vara mer än 1.80 meter, om båten är bredare kan det medföra slitage på fästena i bryggan, vilket gör att bryggan inte kommer att hålla vår avtalstid ut.  

Vinterförvaring av båtar på parkeringen 

  • Upptagna båtar skall förvaras på parkeringen, utrymmet nere vid bryggorna/lastbryggan skall hållas fri. Båtar ska vara sjösatta och/eller borta från parkeringen senast 15 maj. Detta för att Granberg ska kunna fortsätta med arbetena på parkeringen.

Granberg vill ha en enhetlig och prydlig brygganläggning i Stubboda och styrelsen har förbundit sig att bidra till detta i det avtal som tecknats.