Välkommen som medlem till Norrmansö Tomtägarförening 

 

Norrmansö Tomtägarförening har varit verksam sedan 1960.  

 

Norrmansö ägdes av fiskaren och skärgårdsborna Frid och Elsa Söderman. 1958 sålde de ön till tomtbolaget AB Mälar-och Saltsjötomter som styckade upp ön till 60 tomter. Idag är det totalt 70 tomter, eftersom familjen Söderman behöll lite mark som de senare styckade upp under de år de levde tillsammans med oss sommargäster. Huvudgården då, är dag tomt 1:7 och deras ladugård låg på tomt 1:6. Familjen försörjde sig på fiske och på sina djur som de hade betande på södra ängen. 

 

Norrmansö Tomtägarförening ingår även som medlemmar i Spillersboda Ö-kontakt, som är en ideell förening. Syftet med föreningen är att tillhandahålla bil-och båtplatser för öbor och andra som nyttjar Spillersboda som en samlingspunkt.  

 

Styrelsen håller löpande möten under året för att bevaka våra och öns intressen. Årsmötet hålls under juni månad på södra ängen.  

 

Medlemsavgiften till Norrmansö Tomtägareförening för år 2006 uppgår till 2.000 kr /år, se stadgar. 

 

Du får gärna komma in med dina synpunkter eller idéer som förbättrar vårt arbete.