Inspel, tankar och idéer om hemsidan mailas med fördel till webmaster@norrmanso.se

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Väderprognos:

Väder Spillersboda

 

Webkamera Norrtäljeviken [klicka på bilden]

Notiser

Omärkt sten utanför Stubbodabryggorna!

Vi har fått rapporter om en sten som vid lågvatten ställt till det för sjöfarare utanför Stubboda. Se bif. bild för ungefärligt läge.

 

 

 

Spillersboda terrassen!

Se bifogad bild och fundera på om du vill engagera dig. (Klicka på bilden för att förstora den)

 

 

 

Arbetsplikten genomgången!

Under sommaren har det kommit många frågor om vilken arbetsplikt man som boende egentligen är uppskriven på. Hemsidans olika sidor har dessvärre haft olika budskap och det har inte varit helt tydligt vad som gäller. Efter dagen styrelsemöte har medlemsföreteckningen gåtts igenom och hemsidan är nu uppdaterad. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

 

De arbetsuppgifter som finns är:

  • Stora Kattskär
  • Ängen - slåtter, räfsning, eldning
  • Skogen - röjning, badviken
  • Underhåll

 ---------------------------------

Länsstyrelsen har beslutat om ett eldningsförbud i Stockholms län med hänsyn till att den rådande brandrisken i skog och mark.

Förbudet mot att grilla på egen tomt är borttaget.

Ta inga risker med vår fina ö!

 

 —————-————————-

Observera att parkeringen vid Stubboda inte får användas för båt eller trailerförvaring under sommaren. Båtar ska sjösättas och trailers forslas bort snarast.

 

Ur ordningsreglerna:

 

Vinterförvaring av båtar på parkeringen 

 

  • Upptagna båtar skall förvaras på parkeringen, utrymmet nere vid bryggorna/lastbryggan skall hållas fri. Båtar ska vara sjösatta och/eller borta från parkeringen senast 15 maj.