Vatten- och Avloppsfrågan, Norrmansö 2010 - 

Statusrapport 27/12:

Styrelsen för NoVa avvaktar fortfarande besked från Norrtälje kommun beträffande installation av kommunalt vatten och avlopp på Norrmansö. Vi har inte hört något nytt trots påstötningar telefonledes. 

För närvarande avvaktar vi ett inplanerat styrelsemöte i januari 2011 innan vi än en gång söker kontakt med kommunen. 

Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lägesrapport från styrelsen i NoVa 5/10:

"Vi träffade Norrtälje kommun den 20 september och blev då bl.a. utlovade ett avtalsförslag.
Vi har ännu ej fått detta och avvaktar därför nästa steg från Norrtälje kommun!"

 

Från mötet om VA frågan 24/7 på Södra ängen!

Samtliga förslag till beslut togs med bred majoritet!

Protokoll och löpande information om arbetet i Samfällighetsföreningen Norrmansö Vatten (NoVa) kommer att publiseras här på hemsidan.

Se till att Mikael Libersson har din aktuella mailadress så får du besked om när informationssidorna uppdateras!

Klicka här för att ladda ner en översiktskarta som visar tänkt rördragning! 

 ---------------------------------------------------------------

Resultat av enkäten: 62 Ja, 4 Nej, 4 inget svar

 

-------------------------------------------------

För att ge medlemmarna möjlighet till att ställa frågor och inhämta ytterligare information i VA frågan kommer styrelsen att under 5 lördagar framöver finnas till hands vid Södra bryggan på Norrmansö med två ledamöter enl. nedanstående schema:

2010-06-19, kl. 14:00-15:00 (Wanja & Björn)

2010-06-26, kl. 14:00-15:00 (Anders & Jan)

2010-07-03, kl. 14:00-15:00 (Mikael & Renato)

2010-07-10, kl. 14:00-15:00 (Wanja & Björn)

2010-07-17, kl. 14:00-15:00 (Anders & Jan)

 

Välkommen med era frågor.

 

(OBS! Om inte vädret tillåter utomhuskonsultationer finns vi hemma hos förstnämnd i listan)

 

För ytterligare information från Norrtälje kommun kan man kontakta:

 

Bertil Rusk, VA chef, 0176 - 74730 bertil.rusk@norrtalje.se

Vatten- och avloppsenheten på Teknik och service
Telefon 
0176 710 00
Fax 0176 712 22
E-post kommunstyrelsen@norrtalje.se 
Besökstid Enligt överenskommelse
Besöksadress Estunavägen 14
Postadress Box 802, 761 28 Norrtälje

 

Hälsningar Styrelsen

 

 

Nya krav - Nya möjligheter!

Styrelsen har träffat Norrtälje Kommun som har informerat om aktuell miljöplan vilken innebär att alla fastigheter i kommunen, såväl för permanentboende som för fritidsboende ,skall ha en godkänd avloppsanläggning.

Bakgrunden är bl.a. den ökade algblomningen som vi sett på senare år samt tydligare EU direktiv.

Kommunen planerar att påbörja inventering av fastigheterna på Norrmansö under försommaren 2010. Om det då visar sig att avloppsanläggningen ej är godkändfår fastighetsägaren ett åläggande att åtgärda bristerna inom normalt 6 månader alternativt att koppla bort ingående vattenledningar till fastighetens byggnader.

Samtidigt med detta informerade kommunen om ett förslag till en kommunal Vatten- och Avlopps- (VA-) anläggning som omfattar Norrmansö, Äspholmen och Oxholmen. VA-anläggningen omfattar både färskvatten och avloppsvatten.

Informationen är preliminär men styrelsen vill så snart som möjligt lämna denna första information i denna viktiga framtidsfråga.

Ett informationsmöte har hållits på kommunhuset i Norrtälje den 8 maj då ytterligare information lämnades av kommunens VA Chef, Beril Rusk.

Vattenfrågan har nu tagit en ny vänding. När vi i föreningen diskuterade den för några år sedan var vi oroliga för saltvatteninträngning i vårt vattenmagasin och det resulterade i beslutet om den sk. Vattenposten som vi lyckligtvis ännu inte behövt använda.

Nu följer Norrtälje kommun upp sina krav på godkända avloppsanläggningar och erbjuder samtidigt en framtidsinriktad lösning för både vatten och avloppsfrågorna.  

Varje fastighetsägare på Norrmansö står inför tre alternativ:
1.       Anlägga en godkänd avloppsanläggning med minst en tvåkammarbrunn med infiltrationsbädd.
2.       Ansluta sig till en eventuell kommunal VA-anläggning.
3.       Inte göra något och tvingas koppla ur rören med vatten in i våra byggnader och endast ha en kran på gården.

Läs hela informationsskriften som finns att ladda ner under fliken informationsmaterial.