Årsmötesprotokoll NOVA

För protokoll från årsmöte i Tomtägarföreningen vg. se under fliken Styrelsen/Årsmötesprotokoll