Viktig information

Det rör på sig i Vatten och avloppsfrågan!

2011-03-11

Sammanfattning av läget efter möte med Norrtälje kommun 110307

Politikerna i Norrtälje kommun har beslutat att avvakta med att godkänna något investeringsärende innan Länsstyrelsen samt berörda vatten- och markägare godkänt planerade ledningsförläggningar.

2010-11-05 skickade kommunen en anmälan om förläggning av vattenledningar till Länsstyrelsen, besked kom för ca 14 dagar sedan. Ledningsförläggning får ske under augusti och september. Arbeten på annan tid får inte vara grumlande dvs. man får inte röra upp sjöbotten så att den grumlas.

Förslag till avtal mellan kommun och NoVa skickas över av Bertil Rusk i nästa vecka, efter att styrelsen gått igenom och värderat det träffas NoVa tillsammans med de övriga berörda öarna samt kommunen och går igenom det och undertecknar det tillsammans.

NoVa måste söka dispens från strandskyddsreglerna (100 m från vattenlinjen) hos byggnadsnämnden i Norrtälje. Marklov erfordras ej.

Anslutningsavgiften 25 tkr/fastighet (x66 fastigheter) skall betalas in av samfälligheten (NoVa) senast två år efter det att kommunens arbeten
avslutats.

Betr. frågan om inte kommunen skulle kunna äga och ta ansvar för hela vatten- och avloppsanläggningen så meddelade Bertil Rusk att Kommunen har fattat ett beslut om att inte genomföra egna verksamhetsområden (den officiella beteckningen för detta) på Norrmansö eller övriga öar inom detta område

Antal kommentarer: 4

2011-03-21 22:18:15 - christer 1:21

Hejsan, kul att det rör på sig i nova frågan. Vad är slutpriset/fastighet ?
/ Christer

2011-03-24 21:20:36 - Anders Danielsson, Anders.danielsson@svenskfast.se

Hej,
Slutpriset går ännu inte att få fram då vi inte börjat med våra upphandlingar än.
Mvh
Anders via styrelsen

2011-04-06 09:56:19 - Magnus, m.brannstrom@bostream.nu

Hej, vet ni något när kommunen kommer att ta slutgiltigt beslut i vattenfrågan. Vad, och när, eller hur ser tidsplanen ut efter det?
/Magnus

2011-04-08 13:25:50 - Wohlin, christer.wohlin@baselinemediasport.com

1)Vi är angelägna om att få info om tidsplanen för VA-projektet.
2)När ska det bli konstituerande möte för samfälligheten?
3)Om ni fått Nortälje Kommuns förslag till NoVa (enl bsked 11/3 skulle ni få förslaget i vecka 11) föreslår jag att ni läger ut detta på nätet
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)