Viktig information

Statusrapport från NoVa - Vi avvaktar kommunens färdigbearbetade helhetslösning.

2010-11-11

Styrelsen har ännu inte hört av Norrtälje kommun betr. avtalsförslag eller detaljer kring projektering av kommunens avloppsledning. Via våra kontakter med Skandinavisk Kommunallteknik har vi dock förstått att arbete pågår med projekteringen och att många frågor runt omkring har bearbetats för att få fram en helhetslösning från kommunens sida. Vi avvaktar därför att kommunen skall återkomma till oss för vidare förhandling och avtalsförslag. Tills vidare så är styrelsens inställning att det förslag som inledningsvis lagts fram av kommun, som vi upprättat våra tekniska lösningar & ekonomiska kalkyler på, gäller.

Antal kommentarer: 1

2010-12-07 15:07:26 - christer 1:21, josse65@gmail.com

Hejsan vinterkylan..
Jag vet att ni jobbar på hårt, styrelsen. Efterlyser dock mer och senaste info om "nova". All info, om än "ingenting nytt" är bra nog, för att hålla ryktena och missförstånd borta.

//Christer :):)
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)