Viktig information

Ny info från styrelsen i NoVa

2010-09-21

Justerade protokoll från extramöte i Norrmansö Tomtägareförening 2010-07-24 samt protokoll från första möte i NoVa 2010-07-24 finns nu upplagda under fliken Informationsmaterial här på vår hemsida.

Under sensommaren har inte mindre än 66 st fastigheter definitivt anmälts ig till NoVa och betalat in den första avgiften på 5 000 kr. Detta innebär att uppslutningen uppgår till dryga 94 %, ett fantastiskt resultat.

Styrelsen har bl.a. haft möte med Skandinavisk Kommunalteknik och diskuterat det fortsatta projekteringsarbetet. Detta sker parallellt med att kommunen fortsätter sitt projekteringsarbete. Dessutom har styrelsen träffat kommunens VA-chef och projektledare. Ytterligare möten är inplanerade och arbetet med såväl projektering som upphandling och bildandet av samfällighet kommer att fortskrida under oktober månad. Samtidigt kommer förhandlingar om avtal mellan NoVa och kommunen att inledas.

Slamtömningsfrågan har också diskuterat såväl med kommunens VA-chef som med den ansvarige på kommunens renhållningsenhet, Sture Forsberg. Renhållningsenheten anser att slamtömning av brunnar i skärgården är en viktig angelägenhet och kommunens entreprenör befinner sig i detta område 2010. Styrelsen menar att det vore bättre om man genomförde denna slamtömning i samband med att det kommunala avloppsnätet installeras och brunnarna succesivt tas ur bruk på Norrmansö. Renhållningsenheten har ännu inte lämnat klart besked om hur de ställer sig till detta. Styrelsen återkommer så snart besked har kommit i frågan.

 

 

Hälsningar Styrelsen för NoVa Samfällighet u.b.

Antal kommentarer: 0

Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)