Viktig information

Statusuppdatering 18/5

2011-05-18

NoVa status 18/5

Vid det planerade mötet med kommunen 3/5 konstaterades att det fanns en del saker som behövde justeras i avtalet mellan NoVa och kommunen. Kommunen tog på sig att justera avtalet och returnera det varpå NoVa skulle underteckna det och skicka tillbaka det.

Vid styrelsemötet 17/5 upptäcktes det att inte alla rättelser var med samt att det behövdes ytterligare några omformuleringar/justeringar bl.a. på inrådan av den jurist vi konsulterar. Styrelsen har nu skickat ett slutförslag till kommun för godkännande. Förhoppningsvis kan vi skriva på detta avtal vid nästa styrelsemöte vilket hålls 3/6.

Vi har även iordningställt och skickat in en ansökan om strandskyddsdispens till Norrtälje kommun vilket erfordras för de schaktarbeten som kommer att ske inom hundra meter från strandkanten på ön (kommunen har gjort detsamma för sina arbeten).

Styrelsen har även sammanställt det material som skall ingå i kallelsen till årsmötet för Norrmansö Tomtägareförening vilket kommer att gå av stapeln 18/6 kl. 13:00 på Södra ängen på Norrmansö, kallelsen kommer i brevlådan inom kort.

Styrelsen

Antal kommentarer: 3

2011-05-19 20:57:47 - christer wohlin, christer.wohlin@baselinemediasport.com

Tack för info. Jag vill inte vara gnällig men jag har tidigare efterlyst att få se "avtalet med kommunen".Det är för mig viktigt att få veta vad styrelsen för NoVa tänker skriva på.Speciellt som ju ingen kan ange en definitiv kostnad för projektet.
I underlaget för vårt extra möte 2010-07-24 så angavs som första steg "Bildandt av en Samfällighetsförening".
Har jag missat nå't, är denna bildad.
Som jag tidigare föreslog: lägg ut avtalet med kommunen på denna hemsida!

2011-05-24 21:30:36

Lägesinformation kommer att lämna vid ”årsmöte NoVa” som ligger direkt efter årsmötet för Norrmansö Tomtägareförening. Självfallet finns då möjlighet att ställa frågor. Samfälligheten NoVa har inte bildats eftersom avtalet måste vara undertecknat med Norrtälje kommun först och är en av förutsättningar för att bilda en samfällighetsförening.

Styrelsen

2011-10-25 03:44:38 - Hot Sale UGG, yccy30@gmail.com, www.vggshoes.com/hot-sale-ugg-c-148.html

Cold months is definitely forthcoming on us in fact it is period to purchase a person's UGG Mature g¡§1nstig available. See the internet site upon affordable select the very best cold months " booties " for your wants.
Namn: E-postadress: Hemsideadress:
Meddelande:
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)